profile
en

Общи условия и вътрешни правила на Къмпинга - Глемпинг Алианс

Карта на глемпингаГлемпинг „Алианс“ си запазва правото да променя и допълва общите условия и правилника за вътрешния ред.

I. КЪМПИНГ МЕСТА
 1. Поставянето на каравани/кемпери се осъществява единствено по начин регламентиран от общия план и приложената по-долу схема за разположение по места. Поставяеми или временни могат да бъдат само обслужващите обекти, за които са изготвени и подадени до съответните органи необходимите документи.
 2. Паркирането на всички автомобили ще се осъществява само на бетонираните зони в парцела, с цел опазване на зелените площи и инфраструктурата на къмпинга. Наемателите и техните гости и посетители могат да разполагат личните си вещи само в очертанията на парцела, избран от тях.
 3. При несъгласувана промяна на мястото, няма да имате достъп до ел.захранване и няма да се изключи поливната система на новото място.
 4. Всеки парцел е с размер от 100 кв.м. В него могат да се поместят каравана или кемпер до 12м x 8м заедно с тента или форселт. Не се разрешава строителство на постоянни или полупостоянни структури.
 5. Максимални размери на кемпер/ каравана: H 4.20m, L 10m, W 2.50m
 6. Гостите на къмпинга имат право на безплатен достъп за един автомобил, с получения QR код, след резервация на точно определеното от госта място, където ще бъде пуснато електрозхранването. За втори автомобил ползвайте паркинга на мотела, срещу заплащане.
 7. Достъпът на автомобили до глемпинга се регулира с QR код четец и бариера. Достъпът до индивидуалните душ и тоалетна, пералня, миялна машина и всички други допълнителни опции е с QR код след предварително заплащане. След успешно направена резервация, ще получите на E-mail-а си PDF файл с заявения брой QR кодове. Можете да използвате QR кодовете, както разпечатани на хартия, така и от екрана на мобилен телефон. 
 8. За успешно прочитане на QR код от четец в Глемпинг Алианс, първо доближете носителя (лист хартия с код или телефон) до четеца, за да активирате четеца - ще се включи осветлението на четеца. След това отдалечете носителя на около 10-15 сантиметра от четеца. Трябва да чуете кратък звуков сигнал и съответната бариера или врата ще се отвори/отключи.
 9. Придвижването в района с МПС става със скорост не по-висока от 20 км/ч.
 10. Check in - след 12:00ч., check out -до 12:00ч.
  10.1.Ранен check in и късен check out са възможни срещу заплащане, ако не е заето мястото. Свържете се с Рецепция за повече информация.
  10.2. Късен check-out от 12ч. до 18ч. се доплаща 30% от стойността на паркомястото. Късен check-out след 18ч. - доплаща се стойността на 1 нощувка на съответното паркомясто.
 11. BBQ и скари, могат да се палят само в наетия парцел или в изграденото BBQ до санитарното помещение. Строго забранено е паленето на открит огън.
 12. Забранява се озвучаването със силна музика през всички часове на деня, както и  вдигането на шум от 14:00 до 16:00 и от 23:00 до 9:00 часа.
 13. Не е желателно да ползвате водата на наетия терен за питейни нужди.

ІІ.  ЦЕНИТЕ за ползване на наетите места се определят според ценоразписа.
Цената за място на къмпинга включва:
 • ползване на общи санитарни помещения (душове, WC)
 • достъп и паркиране на едно превозна средство
 • сметоизвозване
 • осигурено ел. захранване-16А (4кв.)
 • водоснабдяване
 • видеонаблюдение и охрана
 • поддържанe на общите зелени площи и терените и обезпаразитяването им
 • ползване на автомивка, къпалня за домашни любимци, помещение за почистване на касетите, перално помещение, помещение за измиване на съдове
 • ползване на детската площадка и басейна
Цената не включва:
 •  разходи за консумирана ел. енергия. (Всички места разполагат с индивидуален електромер, който може да следите online по волтаж, ампераж, консумирана мощност и стойност). Заплащането за ползваното електричество ще се извършва преди напускане на глемпинга
 • използване на пералня, съдомиялна, автомат за измиване и дезинфекция на касети, Party Gazebo
 • допълнителни услуги на мотела – Спа център, фитнес, Стая за игри
III. АНУЛАЦИИ
Анулацията на резервация е безплатна до 24 часа преди датата на настаняване.

IV. ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ
 1. Допустимата мощност на консумираната ел.енергия е максимум 3.5 kW и се регулира чрез поставените в ел.табло предпазители от 16 А. Може да се следи в реално време в клиентския профил на сайта, като количество киловати, ампераж и волтаж и се заплаща при напускане на къмпинга.
 2. При падане на предпазителя поради неизправност в ел. инсталация или превишаване на допустимата мощност, наемателят е длъжен да уведоми служител на къмпинга.
 3. Забранява се отварянето на електрическите табла от гостите, както и всякакви действия по ел.захранването.
V. ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ
На територията на глемпинг „Алианс“ се допускат безплатно домашни любимци , след представяне на валиден паспорт и нанесени ваксини.
 1. При преминаване на общите територии, кучетата трябва да бъдат на повод и с намордник .
 2. Отговорността за домашния любимец е изцяло на стопанина му, както и почистването на неговите отпадъци.
 3. Ползването на баня за домашни любимци е безплатно за гостите на къмпинга.
 4. Къпането на домашни любимци в изкуствената река не е разрешено.

VI. ПОЧИСТВАНЕ И ХИГИЕНА
 1.  Почистването и реда в заетия парцел по време на ползването му, се извършва от госта. Сметта се изхвърля в контейнери на определените за това места. Служителите на глемпинга извършват обслужването, почистването и поддържането на съоръженията за ток,вода, канализация и зелените площи.
 2. Пазенето на хигиената в санитарните помещения е задължително.
 3. Забранява се ползване на пералните за силно замърсени облекла с кал, масла и оцветители, както и за пране на текстил за домашни любимци.
 4. Миенето на автомобили е единствено в зоната до санитарното помещение определена за целта. Изпразването на мръсната вода задължително става чрез поставения заустен в канализацията маркуч и включен към вашия резервоар. Така се елиминира миризма и осигуряват надеждни хигиенни условия.
VII. ЗАБРАВЕНИ ВЕЩИ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
 1. Глемпингът не носи отговорност за нанесени имуществени и неимуществени вреди на наемателите, причинени от аварии, свързани с прекъсване на електрозахранването и водоснабдяването, причина за което имат трети лица. Също така не носи отговорност в  случай на невъзможност да се ползва услугата, която предоставя и при нанесени имуществени и неимуществени вреди поради форсмажорни обстоятелства, природни стихии, бедствия, бури, силен вятър, дъжд и др. Молим наемателите да сключват необходимите застраховки.
 2. Глемпингът не носи отговорност за забравени, изгубени, откраднати или оставени без надзор вещи.
 3. В случай, че гостът е напуснал къмпинга след приключване на резервацията, но на ползваното къмпинг място има оставено имущество или вещи, Глемпингът се разпорежда с тях според ситуацията без това да се счита за самоуправство.
VIII. ОХРАНАТА се осигурява със записващо видео наблюдение.

XIX. НАРУШЕНИЯ И САНКЦИИ
 1. Нерегистриран посетител заплаща петорна такса.
 2. Използването на контактите на санитарните помещения за персонално ел. захранване на кемпери, се таксува 50Е/ден.
 3. Пералните се използват само за пране на дрехи на хора. Ползването им за пране на текстил на домашни любимци се глобява с 50E