profile
en

Условия и правила

Благодарим ви, че избрахте Глемпинг Алианс за вашия престой! Ще направим всичко възможно да прекарате времето си приятно. Тези правила са създадени за да бъдат в наша и ваша полза, така че престоят ви да бъде още по-приятен и безпроблемен. Прочитането им и съгласието с тях са задължителна стъпка от вашата резервация. Нарушаването им може да доведе до принудително напускане на Глемпинга.

Глемпинг „Алианс“ си запазва правото да променя и допълва общите условия и правилника за вътрешния ред.