profile
en

Автомивка


Автомивката е достъпна безплатно. Може да заредите с пресна вода и да изпразните мръсната вода, като ползвате оставения маркуч за директно заустване в канализацията, елиминирайки лошата миризма.