profile
en

Землянка на хобитите

Землянката е построена под земята и е обзаведена в примитивен стил със всички удобсва за пребиваване.